Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
Fotoaparát
34
Vkládání baterie a paměťové karty
Naučte se jak vkládat baterii a volitelnou paměťovou kartu do fotoaparátu.
Paměťová karta
Paměťovou kartu vložte tak, aby 
pozlacené kontakty směřovaly nahoru.
Akumulátorová baterie
Baterii vložte logem Samsung nahoru.
Vyjmutí baterie a paměťové karty
Akumulátorová baterie
Pojistka baterie
Baterii uvolněte posunutím zámku nahoru.
Paměťová karta
Na kartu lehce zatlačte, dokud se 
z fotoaparátu neuvolní, a poté ji vytáhněte 
ze štěrbiny.