Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
Fotoaparát > 
Vkládání baterie a paměťové karty
35
Používání adaptéru paměťové karty
Chcete-li s tímto zařízením, počítačem nebo čtečkou paměťových 
karet používat paměťovou kartu typu mikro, vložte kartu do 
adaptéru.
Pokud bliká stavová kontrolka fotoaparátu, nevyjímejte paměťovou kartu ani 
baterii. Může tak dojít k poškození dat na paměťové kartě nebo fotoaparátu.