Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
Fotoaparát > 
Provedení počátečního nastavení
38
Stisknutím tlačítka [D/I] nastavte možnost a pak 
stiskněte položku [o].
Nastavení času
Zpět
Nastav
Letní čas
Hodina
Min
Stisknutím tlačítka [I] vyberte možnost Typ data a pak 
stiskněte tlačítko [o].
10 
Stisknutím tlačítka [D/I] vyberte typ data a pak 
stiskněte tlačítko [o].
Zpět
Language
Časové pásmo
Nastavení datas
Nastavení času
Typ data
Typ data
RRRR/MM/DD
MM/DD/RRRR
DD/MM/RRRR
Londýn
English
11 
Stisknutím tlačítka [I] vyberte možnost Typ času a pak 
stiskněte tlačítko [o].
12 
Stisknutím tlačítka [D/I] vyberte typ času a pak 
stiskněte tlačítko [o].
Zpět
Londýn
01/01/2015
10:00 AM
Časové pásmo
Nastavení data
Nastavení času
Typ data
Typ času
Typ času
12H
24H
13 
Stisknutím tlačítka [m] dokončete počáteční nastavení.