Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
Fotoaparát
39
Volba funkcí (možností)
Používání tlačítek a voličů
Možnost můžete zvolit jedním z následujících způsobů:
• 
Otáčejte ovládacím voličem 1, potom stiskněte tlačítko [o].
• 
Otáčejte ovládacím voličem 2, potom stiskněte tlačítko [o].
• 
Stiskněte tlačítko [D/I/C/F], potom stiskněte tlačítko [o].
Používání uživatelských tlačítek a voličů
Přiřazujte funkce různým tlačítkům a voličům a spouštějte tak oblíbené 
funkce. Funkce je možné přiřadit následujícím tlačítkům a voličům: 
Uživatelské tlačítko, tlačítko AEL, tlačítko EV a ovládací voliče 1 a 2.
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
 d 
ĺ
 Přiřazení 
tlačítka.
Vyberte tlačítko ze seznamu.
Vyberte funkci.
• 
Funkce přiřazené jednotlivým tlačítkům můžete změnit na 
požadovanou funkci.
Stisknutím tlačítka [m] se vrátíte na předchozí obrazovku.
Nastavte možnosti snímání pomocí uživatelských tlačítek, 
potom pořiďte fotografii.