Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
Fotoaparát > 
Volba funkcí (možností)
40
Výběr klepnutím
Při klepání na obrazovku nepoužívejte ostré objekty, například pera nebo tužky. 
Mohlo by dojít k poškození obrazovky.
Přetažení: Klepněte na oblast 
na obrazovce a podržte ji a pak ji 
přetáhněte prstem.
Klepnutí: Klepnutím na ikonu 
vyberte menu nebo možnost.
Přejetí: Jemně přejeďte prstem přes 
obrazovku.
• 
Při klepání nebo tažení na obrazovce může dojít k odbarvení. Nejde o závadu, 
ale vlastnost dotykové obrazovky. Pro minimalizaci odbarvení provádějte 
klepnutí nebo tažení malou silou.
• 
Dotyková obrazovka nemusí správně pracovat, pokud používáte fotoaparát 
ve velmi vlhkém prostředí.
• 
Dotyková obrazovka nemusí pracovat správně, pokud na obrazovku použijete 
ochrannou folii nebo jiné příslušenství.
• 
V závislosti na pozorovacím úhlu se může zdát obrazovka tmavá. Pro zlepšení 
rozlišení upravte jas nebo pozorovací úhel.
Používání možnosti m
Stiskněte tlačítko [m] nebo klepněte na možnost 
 na obrazovce a 
pak změňte možnosti snímání nebo nastavení.
Např. výběr velikosti fotografie v režimu P
Otočte volič režimů na možnost P.
Stiskněte tlačítko [m] nebo klepněte na položku 
.