Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
Fotoaparát > 
Volba funkcí (možností)
41
Otočením ovládacího voliče 1 nebo stisknutím tlačítka 
[D/I] se přesuňte do části b a pak stiskněte tlačítko 
[o].
• 
Můžete také klepnout na možnost b na obrazovce.
Otočením ovládacího voliče 2 nebo stisknutím tlačítka 
[D/I] se přesuňte do části Velikost fotografie a pak 
stiskněte tlačítko [o].
• 
Můžete také přetáhnout seznam možností a pak klepnout na 
možnost.
Zpět
Velikost fotografie
Kvalita
ISO
Přizpůsobení ISO
Minimální rychlost závěrky
Otočením ovládacího voliče 2 nebo stisknutím tlačítka 
[D/I] se přesuňte na možnost a pak stiskněte tlačítko 
[o].
• 
Můžete také přetáhnout seznam možností a pak klepnout na 
možnost.
• 
Stiskněte tlačítko [m] nebo klepněte na možnost Zpět a vraťte 
se zpět do předchozí nabídky.
Zpět
Velikost fotografie
Kvalita
ISO
Přizpůsobení ISO
Minimální rychlost závěrky
(3:2) (6480 X 4320)
(3:2) (4560 X 3040)
(3:2) (3264 X 2176)
(3:2) (2112 X 1408)
(16:9) (6480 X 3648)
Velikost fotografie
Stiskněte tlačítko [m] nebo klepněte na možnost Zpět a 
přepněte do režimu Snímání.
Můžete stisknout tlačítko [m] nebo klepnout na možnost 
 na 
obrazovce a měnit možnosti snímání, a to dokonce i v pohotovostním režimu 
nahrávání videa.