Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
Fotoaparát > 
Volba funkcí (možností)
42
Používání inteligentního panelu
Stiskněte tlačítko [f] nebo klepněte na možnost 
 na obrazovce a 
otevřete některé funkce, jako je Expozice, ISO a Vyvážení bílé.
Můžete např. upravit hodnotu expozice v režimu P
Otočte volič režimů na možnost P.
Stiskněte tlačítko [f] nebo klepněte na položku 
.
Otočením ovládacího voliče 2 nebo stisknutím tlačítka 
[D/I/C/F] se přesunete na možnost EV, potom 
stisknete [o].
• 
Možnost můžete vybrat přímo otočením ovládacího voliče 1 bez 
nutnosti stisknutí tlačítka [o].
• 
Možnost můžete také vybrat klepnutím.
EV : 0.0
Upravit
Přiřazení tlačítka
Zpět
Některé možnosti můžete 
upravit přetažením.
Otočením ovládacího voliče 1 nebo ovládacího voliče 2 nebo 
stisknutím tlačítka [C/F] upravte hodnotu expozice a pak 
stiskněte tlačítko [o].
• 
Volič můžete také přetáhnout na obrazovce a pak klepnout na 
možnost Nastav a možnost upravit.
EV
Zpět
Nastav