Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
Fotoaparát > 
Volba funkcí (možností)
43
Použití funkce iFn
Stiskem tlačítka [i-Function] na objektivu s funkcí i-Function je možné 
ručně vybrat a nastavit rychlost závěrky, hodnotu clony, hodnotu expozice, 
citlivost ISO a vyvážení bílé na objektivu.
0.0
AWB
Vyberte možnost.
Nastavení hodnoty možností.
Pomocí standardní funkce iFn
Po použití tlačítka [i-Function] na objektivu s funkcí i-Function je možné 
ručně vybrat a nastavit rychlost závěrky, hodnotu clony, hodnotu expozice, 
citlivost ISO a vyvážení bílé na objektivu. Také můžete použít funkci 
Inteligentní přiblížení.
Otočte volič režimů na možnost P, A, S nebo M.
Stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
 d 
ĺ
 Nastavení iFn 
ĺ
 iFn 
Standard.
Stisknutím tlačítka [m] se vrátíte do režimu Snímání.
Stiskněte tlačítko [i-Function] na objektivu a vyberte 
nastavení.
• 
Chcete-li vybrat položky, které se mají zobrazit, stiskněte tlačítko 
[m] 
ĺ
 d 
ĺ
 Nastavení iFn 
ĺ
 klepněte na položku iFn 
Standard 
ĺ
 vyberte položku.