Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
Fotoaparát > 
Volba funkcí (možností)
44
• 
Můžete také stisknout tlačítko [i-Function] a pak stisknout tlačítko 
[D/I] nebo přetáhnout obrazovku a vybrat nastavení.
Možnost
Popis
Clona
Nastavte hodnotu clony.
Rychlost závěrky
Nastavte rychlost závěrky.
EV
Nastavte hodnotu expozice.
ISO
Nastavte citlivost ISO.
Vyvážení bílé
Vyberte možnost vyvážení bílé.
Inteligentní 
přiblížení
Přibližte objekt s menším snížení kvality fotografie 
než u digitálního zoomu. Na rozdíl od přiblížení 
otáčením kroužku transfokátoru se však může 
změnit rozlišení nebo velikost fotografie.
Vyberte možnost pomocí kroužku ostření.
• 
Možnost můžete také vybrat otáčením ovládacího voliče 2 nebo 
přetažením obrazovky.
Namáčknutím tlačítka [Spoušť ] zaostřete a pak stisknutím 
tlačítka [Spoušť ] pořiďte fotografii.