Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
Fotoaparát > 
Volba funkcí (možností)
45
Používání funkce iFn Plus
U objektivu s podporou i-Function stiskněte tlačítko [i-Function] a pak na 
fotoaparátu stiskněte tlačítko [a] nebo [B]. Pomocí tlačítka i-Function 
můžete spouštět přiřazené funkce nebo otevírat menu nastavení.
Např. přiřazení funkce kvality fotografie tlačítku AEL
Otočte volič režimů na možnost P, A, S nebo M.
Stiskněte [m] 
ĺ
 d 
ĺ
 Nastavení iFn.
Klepněte na možnost iFn Plus, potom vyberte AEL 
ĺ
 Kvalita.
Stisknutím tlačítka [m] se vrátíte do režimu Snímání.
Stiskněte zároveň tlačítko [i-Function] na objektivu 
s podporou i-Function a tlačítko [a] na fotoaparátu.
Vyberte možnost kvality fotografie.
Namáčknutím tlačítka [Spoušť ] zaostřete a pak stisknutím 
tlačítka [Spoušť ] pořiďte fotografii.
Dostupné možnosti
Režim snímání
P
A
S
M
3D
Clona
-
O
-
O
-
Rychlost závěrky
-
-
O
O
-
EV
O
O
O
-
O
ISO
O
O
O
O
-
Vyvážení bílé
O
O
O
O
O
Inteligentní 
přiblížení
O
O
O
O
-
• 
Tato funkce není k dispozici, pokud připojíte 3D objektiv a nastavíte v 3D 
režimu možnost Režim 3D Auto.
• 
Inteligentní přiblížení není k dispozici při pořizování fotografií ve formátu 
RAW.
• 
Inteligentní přiblížení se deaktivuje při sekvenčním pořizování fotografií.
• 
Inteligentní přiblížení se deaktivuje pří nahrávání videí stisknutím tlačítka pro 
záznam videa.