Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
Fotoaparát
46
Ikony na displeji
Ikona
Popis
Režim snímání
Aktuální datum
Aktuální čas
Funkce Bluetooth zapnuta
Ohnisková vzdálenost*
Panel s oznámeními 
(dotykové ovládání)
Kontrolka varování při 
přehřátí
Paměťová karta není 
vložena**
Automatický zámek expozice 
(str. 117)
Paměť autom. ostření  
(str. 117)
Zamknutí intenzity blesku  
(str. 110)
Počet zbývajících snímků
Rámeček automatického 
ostření
Oblast bodového měření
• 
: Plně nabito
• 
 
: Částečně nabito
• 
 (Červená): Prázdná 
(dobijte akumulátor)
• 
: Nabíjení
Ikona
Popis
Otřesy fotoaparátu
Měřítko ručního ostření
Snímač úrovně (str. 49)
Histogram (str. 116)
Ostření
Rychlost závěrky
Hodnota clony
Hodnota nastavení expozice
Zobrazení úrovně expozice
Citlivost ISO (str. 80)
*  Tato ikona se objeví, je-li připojen objektiv Power Zoom.
**  Fotografie, které byly pořízeny bez vložené paměťové karty, 
nelze přenášet na paměťovou kartu ani do počítače.
V režimu Snímání
Pořizování snímků
1. Informace o snímání