Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
Fotoaparát > 
Ikony na displeji
48
Ikona
Popis
Režim snímání
Přepínání mezi AF a MF. 
(dotykové ovládání)
Přepínání mezi jednorázovým 
AF a průběžným AF. (dotykové 
ovládání)
Možnost dotykového AF 
(dotykové ovládání)
Aktuální doba záznamu/
Dostupná doba záznamu
Rychlé/pomalé video (str. 122)
Čas přehrávání po použití 
funkce rychlé/pomalé video
Kontrolka varování při přehřátí
Ikona
Popis
• 
: Plně nabito
• 
 
: Částečně nabito
• 
 (Červená): Prázdná 
(dobijte akumulátor)
• 
: Nabíjení
Indikátor přiblížení*
Hodnota expozice
Citlivost ISO (str. 80)
Úroveň hlasitosti videa
*  Tato ikona se objeví, je-li připojen objektiv Power Zoom.
Nahrávání videa
1. Informace o snímání