Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
Fotoaparát > 
Ikony na displeji
49
Ikona
Popis
Zatmívání (str. 123)
Rychlé/pomalé video (str. 122)
Záznam zvuku vypnut (str. 124)
Tlačítko transfokátoru*
* Tato ikona se objeví, je-li připojen objektiv Power Zoom.
Zobrazené ikony se mění podle zvoleného 
režimu nebo nastavení.
Informace o stavoznaku
Stavoznak pomáhá srovnat fotoaparát 
s vodorovnými a svislými čarami na displeji. 
Pokud není stavoznak vyvážený, zkalibrujte 
stavoznak pomocí funkce horizontální kalibrace. 
(str. 180)
Na výšku
Na šířku
Ÿ
 V rovině
Ÿ
 Není v rovině
2. Možnosti snímání
Ikona
Popis
Velikost videa
Měření (str. 111)
Režim AF (str. 87)
Vyvážení bílé (str. 83)
Jemné doladění vyvážení bílé
Optická stabilizace obrazu (OIS) (str. 99)