Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
Fotoaparát > 
Ikony na displeji
50
V režimu Přehrávání
Zobrazení snímků
Informace
Režim
F No
Závěrka
ISO
Měření
Blesk
Ohnisková vzdálenost
Vyvážení bílé
EV
Velikost fotografie
Číslo složky souborů
Datum a čas
Barevný prostor
Ikona
Popis
Zobrazení miniatur snímků. (dotykové 
ovládání)
Aktuální soubor/celkový počet souborů
Panel s oznámeními (dotykové ovládání)
Odeslání fotografií e-mailem. (dotykové 
ovládání)
Sdílení souborů s jinými zařízeními. 
(dotykové ovládání)
m
Menu přehrávání/úprav/nastavení 
(dotykové ovládání)
Soubor RAW
3D soubor
Chráněný soubor
1
2
3
Č.
Popis
1
Pořízený snímek
2
Histogram RGB (str. 116)
3
Režim Snímání, Měření, Blesk, Vyvážení bílé,  
Hodnota clony, Rychlost závěrky, ISO, 
Ohnisková vzdálenost, Hodnota expozice, 
Velikost fotografie, Číslo složky souborů, Datum
Základní informace Exif
Přehrávání videa
Stop
Zachytit
Ikona
Popis
Rychlost přehrávání
Aktuální doba přehrávání
Délka videa
Rychlé/pomalé video
 
Zobrazit předchozí soubor/přetáčet 
zpět. (Při každém klepnutí na ikonu 
převíjení zpět změníte rychlost 
převíjení tímto způsobem: 2X, 4X, 8X.)
 
Pozastavení nebo obnovení přehrávání.
 
Zobrazit další soubor/přetáčet vpřed. 
(Při každém klepnutí na ikonu převíjení 
vpřed změníte rychlost převíjení tímto 
způsobem: 2X, 4X, 8X.)
Nastavení hlasitosti nebo ztišení zvuku.