Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
Fotoaparát > 
Ikony na displeji
51
Změna zobrazovaných informací
Opakovaným stisknutím tlačítka [D] změňte typ zobrazení.
Režim
Typ zobrazení
Snímání
• 
Základní informace o snímání + tlačítka možností snímání 
+ Informace o aktuálních možnostech snímání
• 
Základní informace o snímání (režim snímání, rychlost 
závěrky, hodnota clony, hodnota expozice, citlivost ISO 
apod.)
• 
Základní informace o snímání + tlačítka možností snímání 
(MENU, Fn, Quick Transfer, dotykový AF, uložení vlastního 
režimu) + Informace o aktuálních možnostech snímání 
(velikost fotografie, režimy závěrky, blesk, měření, režim AF 
apod.) + histogram
• 
Základní informace o snímání + tlačítka možností snímání 
+ informace o aktuálních možnostech snímání + stavoznak
• 
Žádné informace (při připojení k televizoru nebo monitoru 
s podporou HDMI)
Přehrávání
• 
Základní informace
• 
Zobrazí se všechny informace o aktuálním snímku.
• 
Zobrazí se všechny informace o aktuálním souboru včetně 
RGB histogramu.