Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
Fotoaparát > 
Ikony na displeji
52
Zobrazení panelu s oznámeními
Klepněte na položku 
 v horní části displeje a otevřete panel 
s oznámeními. Můžete nastavit jas displeje nebo zobrazit aktuální datum 
a čas, kapacitu baterie a údaje o datovém úložišti. Můžete také zobrazit 
stav připojení Bluetooth nebo Wi-Fi a povolit je nebo zakázat. Pokud je k 
dispozici nová verze firmwaru, když fotoaparát připojíte k síti Wi-Fi, začne 
panel s oznámeními blikat a v pravém horním rohu panelu s oznámeními 
se objeví upozornění. Panel oznámení zavřete dotykem jeho spodní části 
nebo stiskem tlačítka [m] nebo [f].
Automatický
Úložiště
10 záběr(y)
Úroveň nabití 
baterie
Bluetooth
Síť Wi-Fi
Stav připojení
Úložiště a úroveň nabití baterie
Jas displeje
Nový firmware