Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
Fotoaparát > 
Příslušenství
59
Připojení externího blesku
Blesk připevněte zasunutím do patice blesku.
Blesk zajistěte otočením kroužku pro utažení patice blesku ve 
směru hodinových ručiček.
Pokud blesk chcete použít, nadzvedněte jej.
• 
Je možné pořizovat fotografie s bleskem, který není zcela nabit, ale 
doporučujeme používat zcela nabitý blesk.
• 
Možnosti se mohou lišit podle zvoleného režimu snímání.
• 
Mezi dvěma záblesky blesku je určitá prodleva. Nepohybujte se do doby, než 
dojde k druhému záblesku.
• 
Blesk SEF8A nemusí být kompatibilní s ostatními fotoaparáty řady NX.
• 
Více informací o volitelných blescích naleznete v návodu k použití blesku.
Používejte pouze blesky schválené společností Samsung. Použití 
nekompatibilních blesků může fotoaparát poškodit.