Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
Fotoaparát
60
Režimy Snímání
Dva jednoduché režimy snímání, Automatický a Inteligentní, pomáhají 
zachycovat fotografie pomocí různých automatických nastavení. Další 
režimy vám umožní přizpůsobit nastavení výrazněji.
Ikona
Popis
t
Automatický režim (str. 60)
P
Režim Program (str. 62)
A
Režim Priority clony (str. 64)
S
Režim Priority závěrky (str. 65)
M
Ruční režim (str. 66)
T
Vlastní režim (str. 67)
i
Režim Automatické snímání Samsung (str. 69)
s
Inteligentní režim (str. 71)
t
 Automatický režim
V automatickém režimu fotoaparát rozpoznává podmínky snímání a 
automaticky nastavuje faktory ovlivňující expozici včetně rychlosti závěrky, 
hodnoty clony, měření, vyvážení bílé a expoziční kompenzace. Vzhledem 
k tomu, že fotoaparát ovládá většinu funkcí, některé funkce jsou omezeny. 
Tento režim slouží k pořizování rychlých záběrů s minimálním nastavením.
Otočte volič režimů na možnost t.
Nastavte objekt do rámečku.