Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
Fotoaparát > 
Režimy Snímání
61
Namáčknutím tlačítka [Spoušť ] zaostřete.
• 
Fotoaparát vybírá scénu. Na obrazovce se zobrazí ikona vhodné 
scény.
Rozpoznatelné scény
Ikona
Popis
Krajiny
Scény s jasnými bílými pozadími
Krajiny v noci
Portréty v noci
Krajiny s protisvětlem
Portréty s protisvětlem
Portréty
Detailní fotografie objektů
Detailní fotografie textu
Ikona
Popis
Západy slunce
Interiéry, tmavé
Částečně osvětlené
Detaily s bodovým osvětlením
Portréty s bodovým osvětlením
Modré oblohy
Zalesněné oblasti obvykle obsahují zeleně zbarvené objekty
Detailní fotografie barevných objektů
Fotoaparát je stabilizován na stativu a předmět se po určitou dobu 
nehýbe. (při snímání ve tmě)
Aktivně se pohybující objekty
Stisknutím tlačítka [Spoušť ] pořídíte fotografii.
• 
Fotoaparát může volit různé scény a upravovat jinak nastavení, i když míříte 
na stejný objekt. Volba scény záleží na vnějších faktorech, jako jsou otřesy 
fotoaparátu, světlo a vzdálenost objektu.
• 
Pokud fotoaparát nerozpozná vhodný režim scény, použije výchozí nastavení 
pro automatický režim.
• 
I když fotoaparát zjistí přítomnost tváře, nemusí vybrat režim portrét v 
závislosti na poloze nebo osvětlení objektu.
• 
I když použijete stativ, nemusí fotoaparát rozpoznat režim stativu (
) pokud 
se objekt pohybuje.
• 
Fotoaparát spotřebovává více energie, jelikož je při volbě vhodné scény 
nucen často měnit nastavení.