Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
Fotoaparát > 
Režimy Snímání
62
P
 Režim Program
Fotoaparát automaticky nastavuje rychlost závěrky a hodnotu clony tak, 
aby bylo dosaženo optimální hodnoty expozice.
Tento režim je užitečný pro pořizování snímků s konstantní expozicí, při 
které však můžete nastavovat ostatní možnosti.
Otočte volič režimů na možnost P.
Nastavte požadované možnosti.
Namáčknutím tlačítka [Spoušť ] zaostřete a pak stisknutím 
tlačítka [Spoušť ] pořiďte fotografii.