Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
Fotoaparát > 
Režimy Snímání
63
Změna programu
Funkce Změna programu umožňuje nastavení rychlosti závěrky a hodnoty 
clony na fotoaparátu při zachování stejné expozice. Otočením ovládacího 
voliče 1 nebo ovládacího voliče 2 doleva dojde ke snížení rychlosti závěrky 
a zvýšení hodnoty clony. Otočením ovládacího voliče 1 nebo ovládacího 
voliče 2 doprava dojde ke zvýšení rychlosti závěrky a snížení hodnoty 
clony.
Směr
Položka s možností nastavení
Rychlost závěrky se sníží a hodnota clony se zvýší.
Rychlost závěrky se zvýší a hodnota clony se sníží.
Pro ovládací voliče 1 a 2 můžete také nastavit jiné funkce. (str. 177)
Minimální rychlost závěrky
Nastavení rychlosti závěrky nesmí být pomalejší, než vybraná rychlost. 
Pokud však nelze dosáhnout optimální hodnoty expozice, protože citlivost 
ISO dosáhla maximální hodnoty ISO, která je nastavená pro automatický 
rozsah ISO, může být rychlost závěrky nižší než vybraná minimální rychlost 
závěrky.
Chcete-li nastavit 
minimální rychlost 
závěrky,
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 
Minimální rychlost závěrky 
ĺ
 možnost.
• 
Pokud vyberete Automaticky (odkaz na ohniskovou vzdálenost)
fotoaparát automaticky nastaví minimální rychlost závěrky podle ohniskové 
vzdálenosti objektivu. Přejděte na možnost Automaticky (odkaz na 
ohniskovou vzdálenost)
, potom minimální rychlost závěrky zvyšte nebo 
snižte stisknutím tlačítka [F].
• 
Tato funkce je dostupná pouze po nastavení citlivosti ISO na hodnotu 
Automatická.
• 
Tato funkce je dostupná pouze v režimu Program nebo v režimu Priority 
clony.