Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
Fotoaparát > 
Režimy Snímání
64
A
 Režim Priority clony
V režimu priority clony fotoaparát automaticky počítá rychlost závěrky 
podle nastavené hodnoty clony.
Změnou hodnoty clony můžete ovlivňovat hloubku ostrosti (DOF). Režim 
je užitečný pro pořizování snímků portrétů, květin nebo krajin.
Velká hloubka ostrosti
Malá hloubka ostrosti
Otočte volič režimů na možnost A.
Otočením ovládacího voliče 1 nebo ovládacího voliče 2 
nastavte hodnotu clony.
• 
Pro ovládací voliče 1 a 2 můžete také nastavit jiné funkce. (str. 177)
• 
Hodnotu clony můžete také nastavit stisknutím tlačítka [f], 
zvolením hodnoty clony a následným otočením ovládacího voliče 1 
nebo přetažením prstu po obrazovce.
Nastavte požadované možnosti.
Namáčknutím tlačítka [Spoušť ] zaostřete a pak stisknutím 
tlačítka [Spoušť ] pořiďte fotografii.
• 
Při špatných světelných podmínkách můžete zvýšením citlivosti ISO zabránit 
rozmazání snímků.
• 
Chcete-li nastavit minimální rychlost závěrky, stiskněte v režimu Snímání 
tlačítko [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 Minimální rychlost závěrky 
ĺ
 možnost.