Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
Fotoaparát > 
Režimy Snímání
67
T
 Vlastní režim
Vlastní režim umožňuje vytvářet vlastní režimy snímání úpravou možností 
a jejich uložením. Často používaná nastavení možností si uložte jako 
pojmenované Vlastní režimy, poté je budete moci otevřít jako vlastní 
režimy snímání přizpůsobené konkrétnímu prostředí. Vlastní režim 
používejte, pokud fotografujete v různých prostředích, máte nějaká 
oblíbená nastavení snímání nebo za určitých okolností často používáte 
přednastavené varianty.
Uložení vlastních režimů
Otočte volič režimů na možnost P, A, S, M nebo T.
Nastavte možnosti snímání.
Stiskněte tlačítko [m] a pak vyberte možnost d 
ĺ
 
Spravovat Vlastní režim 
ĺ
 Uložit.
• 
Vlastní režim můžete také uložit klepnutím na položku 
 nebo 
 
ĺ
 Uložit na obrazovce.
Ověřte možnosti snímání a pak vyberte položku Uložit nebo 
Uložit jako.
Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte název režimu.  
(str. 156)
Stiskem tlačítka [o] název režimu uložíte.
Pořiďte ukázkovou fotografii, která se k režimu uloží.
Vyberte možnost Uložit.
Můžete uložit až 40 vlastních režimů.