Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
Fotoaparát > 
Režimy Snímání
68
Stahování vlastních režimů
Můžete stáhnout různá nastavení snímání (film) do chytrého telefonu a 
sdílet je s fotoaparátem. (str. 151)
Připojte fotoaparát a chytrý telefon pomocí Bluetooth.
V chytrém telefonu spusťte aplikaci Samsung Camera 
Manager.
Vyberte možnost Pro Suggest Market.
Stáhněte požadovaný film.
• 
Stažené filmy se do fotoaparátu uloží jako vlastní režimy.
• 
Vlastní režim uložený ve fotoaparátu je automaticky sdílen s chytrým 
telefonem, když fotoaparát a chytrý telefon propojíte.
• 
Některá z nastavení snímání (film) nemusejí být fotoaparátem podporována.
Výběr vlastních režimů
Otočte volič režimů na možnost T.
V rozevíracím okně vyberte Ano 
ĺ
 režim.
• 
Můžete také stisknout tlačítko [m], a potom zvolit d 
ĺ
 
Spravovat Vlastní režim 
ĺ
 Otevřít 
ĺ
 režim.
• 
Můžete také klepnout na položku 
 na obrazovce a vybrat 
možnost Otevřít 
ĺ
 režim.
• 
Nejsou-li uloženy žádné vlastní režimy, můžete vybrat režim 
snímání z rozevíracího okna ve fotoaparátu, nastavit možnosti 
snímání a uložit nové vlastní režimy.
Ověřte možnosti snímání a pak vyberte položku OK.
Odstranění vlastních režimů
Otočte volič režimů na možnost P, A, S, M nebo T.
Stiskněte tlačítko [m], a pak vyberte možnost d 
ĺ
 
Spravovat Vlastní režim 
ĺ
 Vymazat 
ĺ
 Hromadné odstr..
• 
Chcete-li vymazat všechny uložené vlastní režimy, vyberte možnost 
Vymazat vše, a když se objeví zpráva v rozevíracím okně, vyberte 
možnost Ano.
Vyberte režim, který chcete odstranit, a pak stiskněte tlačítko 
[n].