Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
Fotoaparát > 
Režimy Snímání
69
i
 Režim Automatické snímání Samsung
V režimu Automatické snímání Samsung můžete pořizovat akční 
fotografie, například snímek při odpálení baseballového míčku, snímek ve 
výskoku nebo když objekt dosáhne předem nastaveného bodu.
Otočte volič režimů na možnost i.
Dotkněte se volby  ,   nebo  , potom vyberte možnost 
BaseballSkokový snímek nebo Snímek typu léčka.
Stisknutím tlačítka [Spoušť ] pořídíte fotografii.
• 
Jakmile fotoaparát rozpozná pohyb objektu, bude pořizovat 
sekvenční fotografie.
• 
Stiskem tlačítka [m] snímání zastavíte.
• 
Pro stabilní upevnění fotoaparátu použijte stativ.
• 
V tmavém prostředí nemusí fotoaparát řádně zachytit pohyb objektu.
• 
Můžete zvolit pouze velikost fotografie 3:2.
Když je zvolen Snímek ve výskoku
Zaostřete na objekt a začněte snímat. Fotoaparát automaticky pořídí 
fotografii, jakmile rozpozná, že se objekt ve výskoku nachází v nejvyšším 
bodě. Můžete také vybrat nebo zaostřit na oblast, na kterou klepnete na 
obrazovce.
• 
Fotoaparát může pořídit fotografii více osob ve výskoku, na které jako 
referenci použije osobu, která vyskočila nejvýš.
• 
Fotoaparát nemusí fotografii pořídit správně za následujících podmínek:
 
-
Výška objektu je menší než 50 % úhlu pohledu ve vertikálním směru.
 
-
Skok není dostatečně výrazný na to, aby ho fotoaparát rozpoznal.