Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
Fotoaparát > 
Režimy Snímání
70
Když je zvolen Baseball
Fotoaparát automaticky pořídí fotografii, když rozpozná míček ve vámi 
nastaveném odhadovaném bodu odpalu.
Abyste umístili svislou čáru na bod odpalu, přetáhněte svislou čáru po 
obrazovce, otáčejte ovládacím voličem 1 nebo 2.
Chcete-li změnit pozici pálkaře a míčku, klepněte na svislou čáru a 
přetáhněte ji tak, aby se pozice pálkaře nacházela naproti nadhazovači. 
Čáru nelze přetáhnout do neprůhledné části obrazovky.
• 
Fotoaparát nemusí fotografii pořídit správně za následujících podmínek:
 
-
Když snímáte mimo ± 20° úhel pohledu ze strany pálkaře (ve směru letu 
míčku).
 
-
Když se odhadovaný bod odpalu nachází mimo oblast, kterou lze zvolit.
 
-
Pokud se mezi vámi a objektem nachází síť nebo plot.
• 
Fotoaparát může pořídit fotografii, i když nerozpozná míček, například když 
se objekt nachází v protisvětle, když fotografujete v místnosti nebo když 
fotografujete bez použití stativu.
Když je zvolen Snímek typu léčka
Fotoaparát pořizuje sekvenční fotografie, když rozpozná subjekt pohybující 
se ve směru šipky na místě vámi nastavené čáry.
Abyste umístili svislou čáru na obrazovku, přetáhněte ikonu šipky na svislé 
čáře na požadované místo a otáčejte ovládacím voličem 1 nebo 2.
Můžete také na obrazovce klepnout na oblast, kde očekáváte pohyb 
objektu, nebo ručně upravte zaostření otočením kroužku ostření po 
namáčknutí tlačítka [Spoušť ].
• 
Když vyberete Snímek typu léčka, bude automaticky nastavena funkce 
přímého manuálního ostření (DMF).
• 
Když vyberete Snímek typu léčka, bude režim AF nastaven na jednorázový AF 
a oblast AF bude nastavena na výběrový AF.
• 
Oblast, kde očekáváte pohyb objektu, musí být zaostřená.
• 
Čáru nelze přetáhnout do neprůhledné části obrazovky.
• 
Objekty, které se pohybují ve stejném směru, nemusejí být správně 
rozpoznány v závislosti na úhlu pohledu nebo na velikosti objektů.
• 
Fotoaparát nemusí fotografii pořídit správně za následujících podmínek:
 
-
Když je objekt příliš malý.
 
-
Když se objekt pohybuje rychle.
 
-
Když se na pozadí nacházejí pohybující se objekty.
 
-
Když pořizujete fotografie v tmavém prostředí uvnitř, například ve 
sportovním sále.