Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
Fotoaparát > 
Režimy Snímání
71
Možnost
Popis
Krásná tvář
Zachytí portrét s možnostmi skrytí nedokonalostí 
tváře.
Krajina
Zachycení statických scén a krajin.
Zastavená akce
Zachytí objekty pohybující se vysokými 
rychlostmi.
Sytý odstín
Zachytí fotografii s živými barvami.
Panorama
Zachytí širokoúhlou panoramatickou scénu 
pomocí jedné fotografie.
Vodopád
Zachytí scény s vodopády.
Vícenásobná 
expozice
Zachycení vícenásobných fotografií a jejich 
překrytí pro vytvoření jedné fotografie.
Silueta
Zachytí objekty jako tmavé tvary proti světlému 
pozadí.
Západ Slunce
Zachycení scén při západu slunce s přirozenou 
červenou a žlutou.
Noc
Pořízení fotografie s omezeným rozmazáním i 
šumem.
Ohňostroj
Zachytí scény s ohňostrojem.
Světelná stopa
Zachytí scény se světelnými stopami při 
nedostatku světla.
Namáčknutím tlačítka [Spoušť ] proveďte zaostření a pak 
stisknutím tlačítka [Spoušť ] pořiďte fotografii.
s
 Inteligentní režim
V Inteligentním režimu můžete pořizovat fotografie s přednastavenými 
parametry pro snímání určitých scén, za určitých podmínek nebo s 
různými efekty.
Otočte volič režimů na možnost s.
Vyberte scénu.
Přetažením procházejte 
možnosti.
Přepněte do zobrazení mřížky.
Krásná tvář
Přepněte do zobrazení v seznamu.