Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
Fotoaparát > 
Režimy Snímání
73
Nastavte požadované možnosti.
• 
Pokud je funkce [U] nastavena na Pohotovostní režim 
Video
, stiskněte [U] a vystupte do pohotovostního režimu 
záznamu videa.
• 
V pohotovostním režimu nahrávání videa zůstane funkce videa 
po ukončení nahrávání zapnutá. Budete-li se chtít vrátit do režimu 
Snímání, stiskněte [Spoušť].
Pro spuštění záznamu stiskněte tlačítko   (záznam videa).
• 
Záznam videa nemusí být podporovaný v závislosti na zvolených 
možnostech snímání.
Pro zastavení znovu stiskněte tlačítko   (záznam videa).
• 
High-efficiency Video Coding (HEVC) je nejnovější formát kódování videa 
přijatý mezinárodními organizacemi ISO-IEC a ITU-T v roce 2013. Tento formát 
dosahuje vysokého poměru komprimace, větší množství dat tedy u něj zabere 
méně paměti. V závislosti na specifikacích a rozhraní počítače se soubory 
nemusejí na některých počítačích přehrávat v plném rozlišení z důvodu 
vysokého kompresního poměru. Chcete-li zobrazit soubor ve formátu HEVC, 
potřebujete zařízení nebo program s nainstalovanými kodeky HEVC.
• 
Když nahráváte video 4K nebo UHD, zorný úhel se zúží. (Efektivní zorný úhel: 
přibl. 1,68 násobek (4K), 1,77 násobek (UHD) ohniskové vzdálenosti)
• 
Při použití funkce stabilizace obrazu při záznamu videa může fotoaparát 
zaznamenat zvuk vydávaný stabilizátorem obrazu.
• 
Při nahrávání videa může fotoaparát zaznamenat zvuk transfokátoru nebo 
jiného nastavování objektivu.
• 
Při použití volitelného video objektivu se zvuk automatického ostření 
nezaznamená.
• 
Pokud při snímání videa sejmete objektiv, záznam se přeruší. Během záznamu 
neměňte objektiv.
Záznam videa
V režimu Snímání můžete nahrávat videa 4K (až do 4096X2160) stisknutím 
tlačítka 
 (záznam videa). (str. 192) Fotoaparát ukládá video ve formátu 
HEVC. Když nahráváte video v rozlišení 640X480 (MJPEG), uloží se video 
ve formátu AVI. Abyste mohli prohlížet soubory HEVC, musíte mít zařízení 
nebo program s nainstalovanými kodeky HEVC. Záznam zvuku probíhá 
pomocí mikrofonu fotoaparátu.
Expozici lze nastavit úpravou hodnoty clony a rychlosti závěrky vybraného 
režimu. Pokud během záznamu videa používáte objektiv, který není 
vybaven přepínačem AF/MF, vyberte požadovaný režim AF stisknutím 
tlačítka [F]. Pokud je objektiv vybaven přepínačem AF/MF, nastavte 
přepínač podle vybraného režimu ostření. Pokud vyberete režim 
Jednorázový AF nebo Průběžný AF, nastavte přepínač do polohy AF. Pokud 
vyberete manuální ostření, nastavte spínač do polohy MF. 
Při nahrávání videa můžete mezi AF a MF přepínat pomocí tlačítka [f]. 
Stisknutím tlačítka AEL aktivujete funkci zámku ostření (když je tlačítku 
AEL přiřazena funkce AFL).
Chcete-li scénu postupně zesvětlit nebo ztmavit, vyberte možnost 
Zatmívání. Můžete také vybrat možnosti ZvukVětrný filtr nebo další 
možnosti. (str. 123)
Při nahrávání videa klepněte na možnost 
 a vyberte možnost 
dotykového AF. Pokud vyberete Dotykový AF, můžete zajistit, aby 
fotoaparát trvale ostřil na objekt tím, že na objekt klepnete na obrazovce. 
Pokud vyberete AF se sledováním, bude fotoaparát sledovat a 
automaticky zaostřovat objekt, i když se bude objekt pohybovat nebo 
pokud změníte kompozici záběru.