Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
Fotoaparát > 
Režimy Snímání
74
• 
Při nahrávání videa můžete nastavit citlivost ISO až na ISO 6400.
• 
Pokud během záznamu videa změníte rychle úhel záběru, fotoaparát nemusí 
zachytit obraz přesně. Otřesy fotoaparátu omezte použitím stativu.
• 
Při formátování paměťové karty používejte vždy tento fotoaparát. Když ve 
fotoaparátu formátujete paměťovou kartu o kapacitě 32 GB nebo menší, změní 
se systém souborů na FAT32. Když ve fotoaparátu formátujete paměťovou 
kartu o kapacitě 64 GB nebo větší, změní se systém souborů na exFAT. Pokud 
formátujete kartu v jiném fotoaparátu nebo v PC, může dojít ke ztrátě souborů 
na kartě nebo ke změně kapacity karty.
• 
Když použijete paměťovou kartu formátovanou jako FAT32, fotoaparát 
automaticky přestane nahrávat, když velikost videa překročí 4 GB, a to i tehdy, 
pokud ještě nebylo dosaženo maximální doby nahrávání. Použití paměťové 
karty formátované jako exFAT vám umožní nahrávat videa do maximální doby 
nahrávání bez ohledu na velikost souboru videa. Maximální doba nahrávání je 
29 minut a 59 sekund. 
(Když zvolíte možnost 1920X1080 (60p/50p), je maximální doba nahrávání  
25 minut. Když zvolíte možnost 4096X2160, 3840X2160 nebo 640X480 (MJPEG), 
je maximální doba nahrávání 15 minut.)
• 
Při použití pomalé paměťové karty může být záznam videa přerušován, neboť 
karta není schopna ukládat video tak rychle, jak se pořizuje. Pokud k tomu 
dojde, vyměňte paměťovou kartu za rychlejší nebo snižte rozlišení videa 
(například z hodnoty 1280X720 na hodnotu 640X480).
• 
Při nahrávání videa UHD doporučujeme použít paměťovou kartu s rychlostí 
zápisu větší než 30 MB/sec.
• 
Po stisknutí tlačítka pro záznam videa se vypne funkce inteligentní přiblížení.
• 
Videa mohou být tmavší než fotografie nahrané se stejnou citlivostí ISO. Pokud 
se videa jeví tmavší, upravte citlivost ISO.
• 
Pokud pořizujete záznam videa v režimu P, A nebo S, bude hodnota ISO 
automaticky nastavena na hodnotu Automatický.
• 
Když během nahrávání s režimem Průběžný AF klepnete na obrazovku a 
vyberete oblast ostření, režim AF se změní na Jednorázový AF.
• 
Funkce Upozornění na ostření není k dispozici, když vyberete rozlišení 
4096X2160 nebo 3840X2160.
• 
Pokud při nahrávání dojde k přehřátí fotoaparátu, zobrazí se na obrazovce ikona 
varování při přehřátí. Fotoaparát automaticky uloží video a přestane nahrávat. 
Abyste mohli v nahrávání pokračovat, nechte fotoaparát vychladnout.