Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
Fotoaparát > 
Režimy Snímání
75
3D režim
Pomocí volitelného 3D objektivu můžete pořizovat 3D fotografie nebo 
videa.
Objektiv SAMSUNG 45mm F1.8 [T6] 2D/3D (příklad)
Nastavte přepínač 2D/3D na objektivu do polohy 3D a pak zachyťte 
fotografii nebo video ve vzdálenosti 1,5–5 m od objektu.
• 
3D režim je vždy zapnutý bez ohledu na volič režimů fotoaparátu.
• 
Chcete-li používat možnosti automatického 3D, které umožňují 
fotoaparátu automatické nastavení možností snímání v závislosti na 
podmínkách snímání ve 3D režimu, stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 
Režim 3D Auto 
ĺ
 Zapnout.
• 
Dostupné možnosti snímání se v porovnání s ostatními režimy snímání liší.
• 
Můžete vybrat velikost fotografie 5.9M (3232X1824) nebo 2.1M (1920X1080).
• 
Rozlišení videa bude nastaveno na hodnotu 1920X1080.
• 
Záznam videa ve 3D může být tmavý nebo může při přehrávání docházet ke 
chvění.
• 
Snímání za nízkých teplot může vést k narušení barev na snímcích a může 
spotřebovávat více energie z baterie.
• 
Snímek nemusí být možné za podmínek slabšího osvětlení než 8,5 LV / 
900 lux správně zachytit. Pro nejlepší výsledky zachycujte fotografie na 
místech s dostatečným osvětlením.
• 
Pokud fotografované objekty obsahují polarizační materiál, například displej, 
sluneční brýle nebo polarizační filtr, nebo pokud používáte polarizační 
materiál u objektivu, mohou se snímky zdát tmavší nebo nebude správně 
použit 3D efekt.
• 
Pro stabilní upevnění fotoaparátu použijte stativ.
• 
Pokud během snímání otočíte fotoaparát svisle, nemusí být 3D efekt správně 
použit. Zachytávání snímku pomocí fotoaparátu v normální poloze.
• 
Pokud snímáte při osvětlení zářivkou typu L nebo zachycujete snímky 
zobrazované projektory nebo televizory, mohou se snímky zobrazit černé z 
důvodu efektu blikání.
• 
V režimu 3D nemusí být možnost 8x zvětšení položky Pomoc při ručním 
ostření
 dostupná.
• 
Displej fotoaparátu ukazuje 3D videa pouze ve 2D.
• 
Fotografie zachycené pomocí funkce 3D režimu se ukládají ve formátu 
souborů JPEG (2D) a MPO (3D). Na displeji fotoaparátu je možné prohlížet 
pouze soubory ve formátu JPEG.
• 
Chcete-li zobrazit 3D soubory, připojte fotoaparát k 3D televizoru nebo 3D 
monitoru pomocí volitelného kabelu HDMI. Během prohlížení používejte 
vhodné 3D brýle.
• 
Ve 3D režimu nelze použít blesk.