Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
Fotoaparát > 
Režimy Snímání
76
Dostupné funkce v režimu snímání
Podrobnosti k režimu snímání naleznete v kap. 2.  
Pro přístup k uvedeným zvoleným funkcím můžete stisknout tlačítka 
zkratek.
Funkce
Dostupná v
Zkratka
Režim rámování (str. 115)
P
/A/S/M
-
Velikost fotografie (str. 78)
P
/A/S/M/s*/t*/3D*
-
Kvalita (str. 79)
P
/A/S/M/s*
-
ISO (str. 80)
P
/A/S/M
f
/I
OLED barva (str. 82)
P
/A/S/M/s/t/3D
-
Vyvážení bílé (str. 83)
P
/A/S/M
f
Průvodce snímky (str. 85)
P
/A/S/M
f
Inteligentní filtr (str. 86)
P
/A/S/M
-
Režim AF (str. 87)
P
/A/S/M/s*/t/3D*
f
/F
Oblast AF (str. 90)
P
/A/S/M/s*
f
Dotykový AF (str. 94)
P
/A/S/M/s*/t*/3D*
-
Pomoc při ručním ostření  
(str. 96)
P
/A/S/M/s/t/3D*
-
Funkce
Dostupná v
Zkratka
Upozornění na ostření  
(str. 98)
P
/A/S/M/s/t
-
OIS (funkce proti otřesům) 
(str. 99)
P
/A/S/M/s*/t
-
Režim snímání (Samostatné/
Sekvenční/Sekvenční 
snímání/Samospoušť/
Odstupňování) (str. 100)
P
/A/S/M/s*/t*/3D*
f
/C
Interval zachycení (str. 105)
P
/A/S/M
-
Blesk (str. 106)
P
*/A*/S*/M*/s*/t*
f
Měření (str. 111)
P
/A/S/M
f
Propojit AE s bodem AF  
(str. 113)
P
/A/S/M
-
Dynamický rozsah (str. 114)
P
/A/S/M
-
Expoziční kompenzace  
(str. 115)
P
/A/S/M/s*
f
Expoziční paměť/Paměť 
ostření (str. 117)
P
/A/S
a
*  Některé funkce jsou v těchto režimech omezeny.