Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
Funkce snímání
78
78
Funkce snímání
Funkce snímání
Velikost fotografie
S vyšším rozlišením jsou snímek nebo video složeny z více obrazových 
bodů a mohou být vytištěny na větší papír nebo promítány na větší 
obrazovce. S volbou vyššího rozlišení roste i velikost souboru. Pro snímky 
určené k zobrazení ve fotorámečku nebo k uložení na web použijte nižší 
rozlišení.
Nastavení velikosti:
V režimu Snímání stiskněte možnost [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 
Velikost fotografie 
ĺ
 možnost.
* Výchozí
Ikona
Velikost
Doporučeno pro
(3:2) 6480X4320*
Tisk na papír A0.
(3:2) 4560X3040
Tisk na papír A2.
(3:2) 3264X2176
Tisk na papír A3.
(3:2) 2112X1408
Tisk na papír A5.
(16:9) 6480X3648
Tisk na papír A0 nebo prohlížení na HDTV.
(16:9) 4608X2592
Tisk na papír A2 nebo prohlížení na HDTV.
(16:9) 3328X1872
Tisk na papír A4 nebo prohlížení na HDTV.
(16:9) 2048X1152
Tisk na papír A5 nebo přehrávání na HDTV.
(1:1) 4320X4320
Tisk čtvercových fotografií na papír A2.
(1:1) 3088X3088
Tisk čtvercových fotografií na papír A3.
(1:1) 2160X2160
Tisk čtvercových fotografií na papír A4.
(1:1) 1408X1408
Tisk čtvercových fotografií na papír A5.
Dostupné možnosti se mohou lišit podle podmínek snímání.
Velikost a rozlišení