Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
79
Funkce snímání > 
Velikost a rozlišení
Kvalita
Pořízené snímky jsou uloženy ve formátech JPEG nebo RAW.
Snímky pořízené fotoaparátem jsou často převedeny do formátu JPEG 
a uloženy do paměti podle nastavení fotoaparátu v okamžiku pořízení 
snímku. Soubory RAW se nepřevádějí do formátu JPEG a ukládají se do 
paměti beze změny.
Soubory RAW mají příponu „SRW“. Pro nastavení a kalibraci expozice, 
vyvážení bílé, barevných tónů, kontrastu a barev v souborech RAW nebo 
pro jejich převod do formátů JPEG nebo TIFF použijte dodaný program 
Samsung RAW Converter.
Soubory RAW jsou velice velké, pokud je chcete ukládat v tomto formátu, 
zajistěte, aby bylo na paměťové kartě dostatek místa.
Nastavení kvality:
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 Kvalita 
ĺ
 možnost.
* Výchozí
Ikona
Formát
Popis
JPEG
Velmi jemná*:
• 
Komprimace se zachováním nejvyšší kvality.
• 
Doporučeno pro tisk největších velikostí.
* Výchozí
Ikona
Formát
Popis
JPEG
Jemná:
• 
Komprimace se zachováním kvality.
• 
Doporučeno pro tisk běžných velikostí.
JPEG
Normální:
• 
Komprimace s normální kvalitou.
• 
Doporučeno pro tisk malých fotografií nebo pro 
nahrávání na internet.
RAW
RAW:
• 
Uložte nezpracovanou verzi fotografie.
• 
Doporučuje se pro dodatečné úpravy snímku.
RAW+JPEG
RAW + v. jemná: Fotografie se uloží v obou 
formátech, JPEG (V. jemná kvalita) a RAW.
RAW+JPEG
RAW + jemná: Fotografie se uloží v obou 
formátech, JPEG (jemná kvalita) a RAW.
RAW+JPEG
RAW + normální: Fotografie se uloží v obou 
formátech, JPEG (normální kvalita) a RAW.
Dostupné možnosti se mohou lišit podle podmínek snímání.