Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
81
Funkce snímání > 
Citlivost ISO
Nastavení přizpůsobení ISO
Nastavte krok ISO, automatický rozsah ISO nebo rozšíření ISO.
Úprava nastavení 
citlivosti ISO:
V režimu Snímání stiskněte [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 Přizpůsobení 
ISO 
ĺ
 možnost.
Možnost
Popis
Krok ISO
Velikost kroku nastavení citlivosti ISO můžete volit 
mezi krokem po 1/3 nebo krokem po 1.
Automatický 
rozsah ISO
Můžete zvolit maximální hodnotu ISO, při níž jsou 
voleny jednotlivé kroky EV, když je volba ISO nastavena 
na hodnotu Automatický.
Rozšíření ISO
Můžete vybrat ISO 51200.
Když používáte Normální sekvenční snímání, lze nastavit až ISO 25600, když 
používáte Rychlé sekvenční snímání, lze nastavit až ISO 6400.