Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
Funkce snímání
82
82
Funkce snímání
Funkce snímání
Nastavte na fotoaparátu optimalizaci barev pro přehrávání na displejích 
OLED. Displej OLED má širší rozsah reprodukce barev než displeje z 
tekutých krystalů a zobrazuje jasnější a přirozenější barvy.
Zapnutí funkce Barvy 
OLED:
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 OLED 
barva 
ĺ
 možnost.
Příklady
Bez efektu Barva OLED
S efektem Barva OLED
OLED barva