Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
Funkce snímání
83
83
Funkce snímání
Funkce snímání
Funkce vyvážení bílé upraví barevné podání fotografií, aby vypadaly 
přirozeněji. Tuto funkci můžete použít, pokud jsou barvy ovlivněny typem 
a kvalitou světelného zdroje. Zářivky například mohou způsobit, že budou 
fotografie zabarvené do modra. Abyste tento efekt redukovali, vyberte 
možnost vyvážení bílé, která upraví nastavení fotoaparátu pro daný 
světelný zdroj. Můžete také upravit vyvážení bílé ruční úpravou nastavení 
Teplota barev fotoaparátu.
Můžete také upravit přednastavené možnosti vyvážení bílé tak, aby barvy 
snímku odpovídaly skutečnosti za smíšených světelných podmínek.
Nastavení vyvážení 
bílé:
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 
Vyvážení bílé 
ĺ
 možnost.
* Výchozí
Ikona
Popis
Automatické vyvážení bílé*: Automaticky upravuje nastavení 
vyvážení bílé podle světelného zdroje.
Automatické vyvážení bílé + žárovkové osvětlení: Automaticky 
upravuje nastavení vyvážení bílé podle světelného zdroje kromě 
snímání pod žárovkovým nebo halogenovým osvětlením. 
Tato možnost neodstraňuje načervenalé podání způsobené 
žárovkovým nebo halogenovým osvětlením.
Denní světlo: Vyberte pro snímání v exteriéru při jasném počasí. 
Tato možnost poskytne výsledek nejbližší přirozeným barvám 
scény.
Pod mrakem: Vyberte pro snímání v exteriéru při oblačnosti nebo 
ve stínu. Snímky pořízené při oblačnosti mohou být modřejší než 
při jasné obloze. Tato možnost tento efekt potlačuje.
* Výchozí
Ikona
Popis
W
Bílá zářivka: Vyberte při osvětlení zářivkou s teplotou denního 
světla, zejména je-li zářivka bílá.
N
Neutrální zářivka: Vyberte při osvětlení zářivkou s teplotou 
denního světla, zejména je-li světlo zářivky intenzivně bílé.
D
Zářivka - denní světlo: Vyberte při osvětlení zářivkou s teplotou 
denního světla, zvláště pro zářivky s mírně modrým odstínem.
Žárovka: Vyberte pro snímky v interiéru při osvětlení klasickými 
nebo halogenovými žárovkami. Žárovkové osvětlení způsobuje 
červené snímky. Tato možnost tento efekt potlačuje.
Blesk - vyvážení bílé: Vyberte při použití blesku.
Vlastní nastavení: Použije vaše předem definované nastavení. 
Vyvážení bílé lze nastavit manuálně stisknutím tlačítka [D] a 
následným nasnímáním bílého listu papíru. Nastavte bílý papír tak, 
aby vyplnil měřicí kroužek, a nastavte vyvážení bílé.
Teplota barev: Manuální nastavení teploty barev zdroje světla. 
Teplota barev se udává v jednotce Kelvin a představuje odstín 
určitého světelného zdroje o téže teplotě. Můžete získat teplejší 
fotografii s vyšší hodnotou a chladnější fotografii s nižší hodnotou. 
Stiskněte tlačítko [D], a pak upravte teplotu barev.
Dostupné možnosti se mohou lišit podle podmínek snímání.
Vyvážení bílé