Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
84
Funkce snímání > 
Vyvážení bílé
Úprava předvolby možnosti vyvážení bílé
Můžete rovněž upravit předvolby pro Vyvážení bílé.
Přizpůsobení 
přednastavených 
možností:
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 
Vyvážení bílé 
ĺ
 možnost 
ĺ
 [D] 
ĺ
 otočte ovládacím 
voličem 1 nebo 2 nebo stiskněte tlačítko [D/I/C/F].
Vyvážení bílé : Denní světlo
Zpět
Nastav
Resetovat
Můžete také klepnout na oblast na obrazovce.
Příklady
Automatické vyvážení bílé
Denní světlo
Zářivka - denní světlo
Žárovka