Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
Funkce snímání
86
86
Funkce snímání
Funkce snímání
Inteligentní filtr umožňuje použít na fotografie speciální efekty. Můžete 
vybrat různé možnosti filtrů k vytvoření speciálních efektů, kterých lze 
s běžným objektivem dosáhnout jen stěží.
Nastavení možností 
Inteligentní filtr:
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 
Inteligentní filtr 
ĺ
 možnost.
* Výchozí
Možnost
Popis
Vypnout*
Žádný efekt
Vinětace
Uplatní se staře vypadající barvy, vysoký kontrast a silný 
efekt vinětace Lomo fotoaparátů.
Miniatura (H)
Uplatní se efekt náklonu a posunutí, čímž se objekt 
zobrazí v miniatuře. Horní a spodní část fotografie bude 
rozmazaná.
Miniatura (V)
Uplatní se efekt náklonu a posunutí, čímž se objekt zobrazí 
v miniatuře. Levá a pravá část fotografie bude rozmazaná.
Malba 
vodovými 
barvami
Použije efekt barev Malba vodovými barvami.
Červená
Odstraní sytost všech barev kromě červené.
* Výchozí
Možnost
Popis
Zelená
Odstraní sytost všech barev kromě zelené.
Modrá
Odstraní sytost všech barev kromě modré.
Žlutá
Odstraní sytost všech barev kromě žluté.
• 
Možnosti funkce Inteligentní filtr a možnosti funkce Průvodce snímky 
nemůžete nastavit zároveň.
• 
Dostupné možnosti se mohou lišit podle podmínek snímání.
Inteligentní filtr