Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
Funkce snímání
87
87
Funkce snímání
Funkce snímání
Režim AF
Naučíte se nastavit ostření fotoaparátu podle objektu.
Můžete zvolit vhodný režim ostření pro daný objekt: Jednorázový AF, 
Průběžný AF, Aktivní AF nebo Manuální ostření. Funkce AF se spustí 
namáčknutím tlačítka [Spoušť ] do poloviny. V režimu MF můžete ostřit 
ručně otáčením kroužkem ostření na objektivu.
Ve většině případů můžete zaostřit volbou Jednorázový AF. Rychle se 
pohybující objekty nebo objekty s malými rozdíly stínování v pozadí je 
obtížné zaostřit. V těchto případech volte příslušné režimy ostření.
Pokud váš objektiv obsahuje přepínač AF/MF, musíte přepínač nastavit 
podle vybraného režimu. Pokud vyberete režim Jednorázový AF, Průběžný 
AF nebo Aktivní AF, nastavte přepínač do polohy AF. Pokud vyberete ruční 
ostření, nastavte spínač do polohy MF.
Pokud objektiv není opatřen přepínačem AF/MF, stisknutím [F] vyberte 
požadovaný režim AF.
Nastavení 
automatického 
ostření:
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [F] 
ĺ
 možnost.
• 
Možnost můžete také nastavit stisknutím tlačítka [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 Režim AF 
ĺ
 možnost v režimu Snímání.
• 
Možnosti se mohou lišit podle používaného objektivu.