Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
88
Funkce snímání > 
Režim AF
Jednorázový AF
Jednorázový AF je vhodný pro snímání statických objektů. Namáčknutím 
tlačítka [Spoušť ] zafixujete ostření v oblasti ostření. Když je zaostřeno, 
oblast bliká zeleně.
Průběžný AF
Při namáčknutí tlačítka [Spoušť ] bude fotoaparát pokračovat 
v automatickém ostření. Tento režim je vhodný pro fotografování akce.
• 
V závislosti na typu objektivu se mohou výsledky automatického ostření lišit, 
když průběžně pořizujete fotografie pomocí režimu Průběžný AF. Pro plynulé 
automatické ostření použijte volitelný objektiv. Vyberte volitelný objektiv z 
následujících možností:
 
-
SAMSUNG 16-50mm F2-2.8 S ED OIS
 
-
SAMSUNG 16-50mm F3.5-5.6 Power Zoom ED OIS
 
-
NX 50-150mm F2.8 S ED OIS
• 
Při používání možnosti Průběžný AF a Vícebodový AF stiskněte [o] pro 
změnu velikosti nebo přesunutí oblasti ostření během snímání. Pomocí 
ovládacího voliče 2 přesuňte oblast ostření. Otočením ovládacího voliče 1 
změňte velikost oblasti ostření. Při namáčknutí tlačítka [Spoušť ] fotoaparát 
zaostří pouze na nastavenou oblast ostření. Oblast ostření se po správném 
nastavení ostření bude pohybovat spolu s objektem.