Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
89
Funkce snímání > 
Režim AF
Aktivní AF
Při namáčknutém tlačítku [Spoušť ] fotoaparát automaticky rozpoznává 
pohyb objektu a přepíná mezi jednorázovým AF a průběžným AF. Zafixuje 
zaostření na objekt, když se objekt vzdálí od fotoaparátu (Jednorázový 
AF). Automaticky zaostřuje na objekt, když se objekt přiblíží k fotoaparátu 
(Průběžný AF). Tento režim se doporučuje na snímání objektů, které se 
pohybují nepředvídatelným způsobem.
Tato možnost není k dispozici při nahrávání videa.
Manuální ostření
Můžete ručně ostřit na objekty otáčením kroužku ostření na objektivu. 
S funkcí Pomoc při ručním ostření můžete snáze zaostřit. Pokud otáčíte 
kroužkem ostření, dojde ke zvětšení oblasti ostření. Pokud použijte funkci 
Upozornění na ostření, tak se vybraná barva zobrazí na zaostřeném 
objektu. Tento režim se doporučuje pro fotografování nekontrastních 
objektů, nočních scén a ohňostrojů.
Pokud tuto funkci použijete, nebudete moci nastavit možnosti Dotykový AF
Oblast AFRozpoznávání tváře a Propojit AE s bodem AF.