Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
Funkce snímání
90
90
Funkce snímání
Funkce snímání
Funkce Oblast AF mění polohu oblasti ostření.
Fotoaparát obecně ostří na nejbližší objekt. Když je v kompozici více 
objektů, může dojít k zaostření těch nežádoucích. Abyste zabránili ostření 
na nesprávný objekt, můžete změnit oblast ostření tak, aby fotoaparát 
zaostřil na požadovaný objekt. Volbou správné oblasti ostření můžete 
získat jasnější a ostřejší snímek.
Nastavení oblasti 
automatického 
ostření:
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 Oblast 
AF 
ĺ
 možnost.
• 
Dostupné možnosti se mohou lišit podle podmínek snímání.
• 
Pokud je přepínač AF/MF nastaven na hodnotu MF, nemůžete měnit oblast 
AF z nabídky snímání.
Výběrový AF
Můžete zaostřit do požadované oblasti. Správným použitím oblastí 
neostrosti můžete zdůraznit objekt snímku.
Na níže uvedeném snímku byla oblast ostření přemístěna a zvětšena tak, 
aby vyplnila tvář objektu.
Pro změnu velikosti a přemístění oblasti ostření v režimu Snímání stiskněte [o]. 
Pomocí ovládacího voliče 2 přesuňte oblast ostření. Otočením ovládacího voliče 1 
změňte velikost oblasti ostření.
Uložení pozice výběrového AF
Můžete fotoaparát nastavit tak, aby si zapamatoval poslední pozici AF, 
která byla v režimech Výběrový AF a Dotykový AF použita před vypnutím 
fotoaparátu.
Nastavení funkce:
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 
Ukládání pozice výběrového ostření 
ĺ
 možnost.
Oblast AF