Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
91
Funkce snímání > 
Oblast AF
Zónový AF
Fotoaparát ostří pouze na oblast, kterou nastavíte. Oblast ostření zůstane 
uzamčená na nastavenou oblast, i když objekt oblast ostření opustí. Tento 
režim se doporučuje, pokud chcete ostření pevně nastavit na určitou 
oblast.
Pro změnu velikosti a přemístění oblasti ostření v režimu Snímání stiskněte 
[o].
Vícebodové ostření
Fotoaparát zobrazí zelený obdélník v místě, kde je správně zaostřeno. 
Snímek je rozdělen do dvou nebo několika oblastí a fotoaparát zaostří na 
body v každé oblasti. Tento režim se doporučuje pro pořizování fotografií 
krajiny.
Po namáčknutí tlačítka [Spoušť ] fotoaparát zobrazí oblasti ostření jako na 
fotografii níže.