Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
Funkce snímání
92
92
Funkce snímání
Funkce snímání
Normální
Fotoaparát ostří především na lidské tváře. Může být rozpoznáno až 10 
tváří. Doporučuje se pro fotografování skupin lidí.
Po namáčknutí tlačítka [Spoušť ] fotoaparát zaostří na obličeje, jak je 
patrné z obrázku. Při fotografování skupiny lidí zobrazí fotoaparát zaostření 
na tvář nejbližší osoby nebo na tvář uprostřed záběru bíle a zbytek tváří 
šedě.
Použijte možnosti rozpoznávání tváře k zachycení autoportrétu nebo 
úsměvu.
Chcete-li použít 
funkci rozpoznávání 
tváře:
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 
Rozpoznávání tváře 
ĺ
 možnost.
• 
Když fotoaparát rozpozná tvář, začne ji automaticky sledovat.
• 
V závislosti na možnostech Průvodce snímky nemusí funkce Rozpoznávání 
tváře fungovat.
• 
Když nastavíte manuální ostření, nemusí být Rozpoznávání tváře k dispozici.
• 
Rozpoznávání tváře nemusí pracovat, pokud:
 
-
objekt je příliš blízko nebo příliš daleko od fotoaparátu.
 
-
jsou podmínky příliš jasné nebo příliš tmavé.
 
-
není objekt otočen směrem k fotoaparátu.
 
-
objekt nosí sluneční brýle nebo masku.
 
-
výraz tváře objektu se významně mění.
 
-
objekt je podsvícen nebo nejsou stabilní světelné podmínky.
• 
Když nastavíte možnosti Rozpoznávání tváře, dojde k automatickému 
nastavení oblasti AF na hodnotu Vícebodové ostření.
• 
V závislosti na vybraných možnostech Rozpoznávání tváře nemusí být 
některé možnosti snímání dostupné.
Rozpoznávání tváře