Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
93
Funkce snímání > 
Rozpoznávání tváře
Úsměv
Fotoaparát automaticky aktivuje spoušť, když detekuje úsměv.
Pokud se objekt usmívá zeširoka, je jeho detekce fotoaparátem jednodušší.
Mrknutí
Fotoaparát automaticky aktivuje spoušť 2 sekundy po zjištění mrknutí.
• 
Mrkejte déle než 1 sekundu pro lepší detekci.
• 
Detekce mrknutí může selhat v následujících případech:
 
-
fotoaparát je pod úrovní očí.
 
-
fotografovaný objekt se jeví tmavý kvůli podsvícení.
 
-
fotografovaný objekt má brýle.