Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
Funkce snímání
94
94
Funkce snímání
Funkce snímání
Ostření se sledováním
Ostření se sledováním umožňuje sledovat a automaticky zaostřovat 
předmět, i když se předmět pohybuje nebo pokud změníte složení 
kompozice.
Bílý rámeček: Váš fotoaparát 
sleduje objekt.
Zelený rámeček: Váš objekt je 
zaostřen po namáčknutí tlačítka 
[Spoušť ].
Červený rámeček: Váš fotoaparát 
nemůže zaostřit.
Vybere nebo zaostří na oblast, kterou klepnete na obrazovce. Dále můžete 
zaostřit na objekt a pořídit fotografii klepnutím na obrazovku.
Nastavení 
dotykového AF:
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 
Dotykový AF 
ĺ
 možnost.
Dostupné možnosti se mohou lišit podle podmínek snímání.
Dotykový AF
Dotykový AF umožňuje vybírat a zaostřovat oblasti ostření klepnutím na 
obrazovku.
Bodové AF ostření
Oblast ostření bude odpovídat oblasti, na kterou klepnete na obrazovce, 
a zaostření se nezdaří.
Dotykový AF