Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
95
Funkce snímání > 
Dotykový AF
Snímání jedním dotykem
Fotografii můžete zachytit dotykem prstu. Když se dotknete prstem 
objektu, fotoaparát na objekt automaticky zaostří a pořídí snímek.
• 
Pokud nevyberete oblast ostření, nebude funkce automatického ostření 
pracovat.
• 
Sledování objektu může selhat, když:
 
-
Je objekt příliš malý.
 
-
Se objekt pohybuje nepravidelně.
 
-
Se objekt nachází v protisvětle nebo když fotografujete na tmavém místě.
 
-
Jsou barvy nebo vzory na objektu a na pozadí stejné.
 
-
Objekt obsahuje vodorovné vzory, například žaluzie.
 
-
Se fotoaparát nadměrně třese.
 
-
Pořizujete snímky sekvenčně.
• 
Pokud sledování selže, dojde k resetování funkce.
• 
Pokud nebude moci fotoaparát sledovat předmět, dojde k resetu oblasti 
zaostření.
• 
Pokud se fotoaparátu nepodaří zaostřit, rámeček ostření zčervená a dojde k 
resetování ohniska.
• 
Když volíte Ostření se sledováním, bude režim AF nastaven na Průběžný AF.