Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
Funkce snímání
96
96
Funkce snímání
Funkce snímání
Při automatickém nebo ručním ostření můžete používat různé funkce 
pomoci při ostření. Funkce pomoci při manuálním ostření jsou k dispozici 
pouze u objektivů, které podporují manuální ostření.
Pomoc při ručním ostření
V režimu ručního ostření můžete zvětšit scénu a snadno ostření nastavit 
pomocí otočného kroužku ostření.
Nastavení pomocníka 
automatického 
ostření:
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 Pomoc 
při ručním ostření 
ĺ
 možnost.
* Výchozí
Možnost
Popis
Vypnout
Nepoužívat funkci Pomoc při ručním ostření.
5x 
zvětšení*
Oblast ostření se při otočení kroužkem ostření 5krát zvětší.
8x zvětšení
Oblast ostření se při otočení kroužkem ostření 8krát zvětší.
Pomoc při ostření