Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
97
Funkce snímání > 
Pomoc při ostření
DMF (přímé manuální ostření)
Ostření můžete ručně upravit otočením kroužku ostření a po zaostření 
namáčknutím tlačítka [Spoušť ].
Pro nastavení funkce 
DMF:
V režimu Snímání stiskněte [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 DMF 
ĺ
 
možnost.
Nastavení odezvy MF a DMF
Nastaví odezvu kroužku ostření při používání funkce manuálního ostření 
nebo DMF. Pokud vyberete možnost Hlasitě, postačí k úpravě ostření jen 
mírné otáčení kroužku ostření. Pokud vyberete možnost Potichu, bude 
k úpravě ostření zapotřebí výraznější otáčení kroužku ostření.
Nastavení možností 
odezvy MF:
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
 b 
ĺ
  
Odezva MF 
ĺ
 možnost.
Priorita uvolnění AF
Nastavte pořízení fotografie, jakmile bude dosaženo zaostření, nebo zvolte 
prioritu přesnosti či prioritu rychlosti snímání.
Nastavení možností 
priority uvolnění AF:
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 Priorita 
uvolnění AF 
ĺ
 možnost.
* Výchozí
Možnost
Popis
Ostření*
Pořídí fotografii, pouze když je zaostřeno. Můžete 
nastavit prioritu buď na přesnost ostření, nebo na 
rychlost snímání.
• 
Automatický*: Fotoaparát automaticky vybere 
Prioritu přesnosti nebo Prioritu rychlosti snímání.
• 
Priorita přesnosti: Nastaví jako prioritu přesné 
zaostření. Když vyberete způsob snímání Rychlé 
sekvenční snímání
 nebo Sekvenční snímání
použije se nastavení Priorita přesnosti pouze na 
první snímek.
• 
Priorita rychlosti snímání: Nastaví jako prioritu 
rychlost snímání.
Uvolnění
Pořizuje fotografie, když stisknete tlačítko [Spoušť ], i 
když není dosaženo zaostření.