Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
98
Funkce snímání > 
Pomoc při ostření
Upozornění na ostření
V režimu manuálního ostření se vybraná barva zobrazí na zaostřeném 
objektu jako pomůcka při ostření během otáčení kroužku ostření.
Nastavení možností 
funkce Upozornění 
na ostření:
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 
Upozornění na ostření 
ĺ
 možnost.
* Výchozí
Možnost
Popis
Úroveň
Nastavení citlivosti detekce zaostřeného objektu.  
(VypnoutHlasitěNormální*, Potichu)
Barva
Nastavení barvy, která se zobrazí při zaostření objektu.  
(Bílá*, ČervenáZelená)
Funkce Upozornění na ostření není k dispozici, když vyberete rozlišení 
4096X2160 nebo 3840X2160.